1 Ημερομηνίες ταξιδιού 2 Αποτελέσματα Αναζήτησης 3 Υπηρεσίες 4 χάρτης κάθισμα 5 Πληρωμή 6 Επιβεβαίωση

Σημείωση: Όλες οι τιμές είναι ανά άτομο και δεν περιλαμβάνουν το τέλος κάρτας. Η τελική τιμή αναγράφεται στο κουτί του συνολικού κόστους του ταξιδιού.